Δρομολόγια Λεωφορείων ΚΤΕΛ

Ισχύουν για την περίοδο :  01-07-2017 έως  30-09-2017

Τα δρομολόγια των λεωφορείων του Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. Σερρών ταξινομούνται παρακάτω ανάλογα με το αν αφορούν σημεία εκτός ή εντός του Νομού Σερρών. Λόγω της πληθώρας των εντός νομού προορισμών τα δρομολόγια αυτά είναι ομαδοποιημένα ανάλογα με το τμήμα στο οποίο ανήκουν. Για περισσότερες Πληροφορίες & Κρατήσεις γύρω από τα διαθέσιμα δρομολόγια και τις ώρες και μέρες που εξυπηρετούνται, τηλεφωνήστεστο 23210 22822 ή 14505.